kompozit

Kompozit üretiminde kullanılan malzemeler ve Kullanım Alanları

İki veya daha fazla malzemenin birleşmesiyle oluşan yeni malzemeye kompozit denir. Bu iki malzemenin fiziksel, kimyasal özellikleri de birbirinden farklıdır. Malzemeleri birleştirmek için eritme, kaynatma gibi işlemler yapılır. Bu aşamalardan sonra bir araya gelen ham maddeler işlem sonucu birbirinden kolaylıkla ayrılamaz. Yeni malzemenin ham maddeleri, birbirlerinin zayıf yönlerini örtmek ve yeni özellik elde etmek için […]

Başa dön